Borzsova -tour.info
Tisza forrása

A Tisza forrásának tekintett Fekete-Tisza a Máramarosi-havasokban, a Fagyalos-hegységben ered 1265m-rel a tengerszint feletti magasságban. 1889-ben a forrás vizét egy csövön át néhány méterrel északabbra terelték, egy kőfallal megerősített hegyoldalba, ahol emlékmű és márványtábla hirdette a forrást. Trianon után az eredeti táblát cseh–ruszin kétnyelvűre cserélték. 1939-ben az anyaországhoz történt visszacsatolás után újra magyar felirat hirdette a Tisza eredetét, az emlékkő tetejét pedig turulmadár díszítette. 2006-ban, a szegedi GEO-ENVIRON Környezetvédelmi Egyesület a korábbi ütött-kopott emléktáblát új kétnyelvű, ukrán – magyar réztáblára cserélte le. Napjainkban a kőfalon több emléktábla több nyelven hirdeti a Fekete-Tisza eredetét.Ma a kőfalból egy hatalmas kőedénybe csurog a forrás vize, s innen veszi kezdetét a Fekete-Tisza, mely Rahó fölött megközelítőleg 53 km megtétele után egyesül a Fehér-Tiszával.

UberGallery
  • Tisza forrasa