Borzsova -tour.info

Története

1213-ban Borsoha néven említik először. Már a 13. században virágzó település, és itt állt a Borsova vár is, mely a hajdani Borsova vármegye és esperesség központja volt; a körülötte kialakult Borsova városával. Az itt álló vár Anonymus szerint a honfoglalásig Salanus bolgár fejedelem vára volt, melyet Árpád serege foglalt el, s várát leromboltatta. A fennmaradt adatok alapján annyit bizonyosan tudhatunk, hogy az I. István  király által szervezett megyeközpontok közé tartozott. Környékét Kutesk kun vezér dúlta fel. Vára a tatárjárás  alatt elpusztult.

1264-ben mikor a pápa felszólította István ifjú királyt, hogy Borsovát adja vissza nővérének, Annának, aki a Halicsi herceg özvegye volt, már nem várként, hanem csak mint birtokot említik.

A helytörténeti irodalom Borsova várát azzal a földvárral azonosítja, mely a Borsova folyónak a Tiszába való torkolata mellett Vári falu alatt fekszik. Ezek szerint Vári falu is a Borsovai vár nevét őrizte meg. Váritól északra 5 km-re áll Borzsova (Nagyborzsova) község is. Valószínű, hogy mindkettő az eredetibb Borsovavár területéből vált ki. Annyi bizonyos, hogy a 14. század elején már két község volt, s 1321-ben az oklevelekben már Borzsova falu beli papot említenek más papok társaságában.

1334-ben is szerepelt Borzsova neve a pápai tizedjegyzékben, mely szerint ekkor papja 3 garas pápai tizedet fizetett. 1556-ban a tatárok pusztították el.

A trianoni eseményekig   Magyarország szerves része, a Tiszaháti kerülethez tartozik. Jelenleg Ukrajnában, Kárpátalja megyében, a Beregszászi járási központtól 8 km-re található. Lakosainak száma 1485, amelyből 1460 (98%)  magyar. A település magyar tannyelvű általános iskolával és óvodával rendelkezik. Reformátusok, római katolikusok és görög-katolikus gyülekezetek gyakorolják vallásukat a faluban.

 Híres személyek kapcsolódása Borzsovához

 ♣ Borzsován a református templom szószékének koronáját Lórántffi Zsuzsanna  I.Rákóczi György erdélyi fejedelem és Munkács urának neje készíttette, melynek alsó hátlapján erről felirat árulkodik.

♣ A borzsovaiak máig büszkék arra, hogy a Thököly-szabadságharc idején, 1861 decemberében a fejedelem udvara  Borzsován, Muzsalyban és Váriban volt elszállásolva. Számon tartják az itteniek azt is, hogy a tiszabecsi ütközet előtt Rákóczi éppen a Borzsa folyót használta fel csapatainak védelméül, s az ütközet előtti éjszakát itt töltötte.

 ♣ Dr. Sipos Zsigmond rendőrkapitány  1910-ben monográfiát jelentetett meg  Borzsováról.